the-best-solution-informati

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

In alle gevallen waarin TBS de Buck B.V. optreedt als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

In alle gevallen waarin TBS Produktions GmbH optreedt als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van TBS Produktions GmbH van toepassing.

 

TBS de Buck General delivery payment TBS GmbH General delivery payment
Download de "Metaalunie leverings- en
betalingsvoorwaarden" voor TBS de Buck BV
Download de "Leverings- en
betalingsvoorwaarden" voor TBS Produktions GmbH

Download

Download
  Download alleen beschikbaar
in het Duits.